Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Áthidaló kölcsön, Azonnali áthidaló kölcsön

 

Az Erste Lakástakarék ezúton értesíti partnereit, hogy 2020. október 31-től felfüggeszti EgyOtthon Fix és Növekvő termékeinek, illetve áthidaló kölcsönének értékesítését, így megtakarítási szerződés megkötésére, illetve áthidaló kölcsön iránti igény benyújtására 2020. október 30-ig van lehetőség. A meglévő lakás-takarékpénztári szerződéseket az intézkedés nem érinti. A már megkötött megtakarítási szerződésekkel, az ezekhez - lejárat után esetlegesen - kapcsolódó lakáskölcsön igénylésekkel az Erste Lakástakarék továbbra is ügyfelei rendelkezésére áll a megszokott módokon és helyszíneken.


Áthidaló kölcsön kizárólag a 2018. 10.17-e előtt megkötött megtakarítási szerződések vonatkozásában igényelhető.

Mi is az a Lakástakarék Áthidaló Kölcsön?

Ha lakásterveit már most ismeri és szívesen meg is valósítaná – legyen szó akár lakásvásárlásról, építésről vagy felújításról -, ne várjon az Erste Lakástakarék-szerződésének lejártáig! 

Az Áthidaló Hitel egy lakás-előtakarékossági szerződés részeként nyújtott hitel, melynek a kamata az áthidaló kölcsön, illetve a lakáskölcsön szakaszban is fix.

A termék igénybevételéhez a bank zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése szükséges.Az Áthidaló Hitel egy olyan hitel, amely két időszakra (kölcsönszakaszra) osztható:

1. A MEGTAKARÍTÁSI, illetve ÁTHIDALÓ KÖLCSÖN IDŐSZAKBAN Ön:
a lakás-előtakarékossági szerződéséhez kapcsolódó megtakarításait, illetve;
a kölcsönhöz kapcsolódó kamatot fizeti;
Ezen időszakban természetesen ugyanúgy jár Önnek az adott évben befizetett megtakarítás 30%-ának megfelelő, legfeljebb 72 000 Ft összegű állami támogatás!*

2. A LAKÁSKÖLCSÖN IDŐSZAKBAN Ön:
már csak a lakáskölcsön törlesztő részletét fizeti – amennyiben még van tartozása-, mivel a hitel csökkentésre kerül a befizetett megtakarítással, és a 30%-os állami támogatással* (illetve ezen összegek betéti kamatával). Amennyiben marad még fennálló tartozása, a Lakáskölcsön után Ön fix, kiszámítható törlesztő részletet fizet a futamidő végéig!

Milyen lehetőségeim vannak, és mikor ajánljuk Önnek a Lakástakarék Áthidaló Kölcsönt?

- ha már rendelkezik legalább egy éves lakástakarék-szerződéssel

LTP


Miért ajánljuk tehát Önnek az Erste Áthidaló Kölcsönt?

- Hosszútávon KISZÁMÍTHATÓ FIX törlesztőrészlet függetlenül a jegybanki alapkamat változásától;

- Az elő-, és végtörlesztés a Lakáskölcsön időszakban díjmentes – módozattól függően 4, 5, 6, 8 vagy 10 év után;

- 30% állami támogatás*  – akár 720.000 Ft – amely összeg a megtakarítással együtt a Kölcsön tőketartozását csökkenti;

- Hiteligénylés akár azonnal, a lakástakarék-szerződés megkötésével egyidejűleg


Kik vehetik fel az áthidaló kölcsönt/hitelt?

- amennyiben Ön elmúlt 18 éves,az Erste Lakástakarék Zrt. illetve a kiemelt közvetítőjeként eljáró Erste Bank Hungary Zrt. által elvégzett adós-, és hitelminősítési eljárás során hitelképesnek minősült,

 

Nem vehet fel hitelt olyan személy, aki a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepel. Amennyiben Önnek van házastársa/élettársa, úgy neki is szerepelnie kell az ügyletben, mint adóstárs.


Milyen célra használható fel az áthidaló kölcsön?

 

Használt lakás/ház vásárlás

Új lakás/ház vásárlás

Telekvásárlás

Építés

Bővítés

Felújítás

Korszerűsítés

Hitelkiváltás

Fontos, hogy üdülőre vonatkozó célok nem fogadhatóak el hitelcélnak, mivel a lakáscélok között sem szerepelnek


Mekkora jövedelmet szükséges igazolni?

Önnek minden esetben szükséges jövedelmet igazolnia. A Lakástakarék-pénztár minimális elvárása:

- egy hiteligénylő esetén legalább a 100 000 Ft nettó összeget elérő jövedelem kerüljön igazolásra;

- több hiteligénylő esetén, összesen nettó 130 000 Ft jövedelem kerüljön igazolásra.

Az igazolt jövedelem és a havi hiteltörlesztések összegének aránya alapján, a fedezetül felajánlott ingatlanok és a jogszabály által előírt, valamint a megtakarítási termékmódozathoz tartozó maximálisan nyújtható hitelösszeg figyelembe vételével kerül megállapításra, az Erste Lakástakarék Zrt. által nyújtott hitel összege.

Szükséges fedezet, és ha igen, akkor milyen típusú és értékű? 

A kölcsönügylet fedezeteként csak

- Magyarország területén lévő;

- per-, teher- és igénymentes;

- önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat;

melynek műszaki állapota végleges, kivéve az építési jellegű hiteleket, ahol maga a kölcsön célját képező, építés alatt álló ingatlan is lehet a fedezet.A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása, tehát bárki felajánlhat ingatlanfedezetet egy kölcsönügylethez.

Áthidaló kölcsön csak olyan lakáscélú felhasználásra vehető igénybe, amely megfelel a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, valamint az Általános Szerződési Feltételek elvárásainak.

Ön az ügylet fedezeteként a lakáscél ingatlan helyett/mellett felajánlhat más, akár nem lakáscélú ingatlant is, azzal a megkötéssel, hogy ezen nem lakáscélú ingatlan nem lehet az Áthidaló kölcsön célja.

 

Egy hitelügylethez maximum 3 db ingatlanfedezet ajánlható fel.


Mekkora kölcsön vehető fel?

 

Minimum 1 000 000 Ft

Maximum a lakás-előtakarékossági szerződés szerződéses összege, azaz akár 7 600 000 Ft, azonban, ha ennél nagyobb összegre van szüksége az ügyfélnek, úgy további lakás-előtakarékossági szerződés(ek)el növelheti a kívánt hitelösszegig!

Általános szabály, hogy forint alapú áthidaló kölcsön esetén a nyújtott kölcsön összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlanok forgalmi értékének 80%-át (jogszabály által rögzített)

hitelbiztosítéki értékének 85%-át

az adott ingatlannal kapcsolatos beruházás finanszírozási igényének 100%-át, azaz a hitelösszeg nem lehet több mint a finanszírozott ingatlan vételára vagy építési költsége.


Szükséges önerő biztosítása a finanszírozáshoz?

A lakás-takarékpénztári szerződés módozata meghatározza az adható hitel maximumát, így ehhez viszonyítottan, és az ingatlanfedezethez kapcsolódó maximálisan adható hitelösszeg együttesen befolyásolja az önerő mértékét.


Mekkora futamidőre vehető fel Áthidaló kölcsön?

Az Áthidaló kölcsön lejárata lehet a szerződött módozat szerinti kiutalás időpontja, abban az esetben, ha az Áthidaló kölcsön összege kevesebb, vagy egyenlő a megtakarítási összeggel.

Azokban az esetekben, amikor az Áthidaló kölcsön összege magasabb, mint a megtakarítási összeg, kiutaláskor az Áthidaló hitelbe betörlesztésre kerül a megtakarítási összege, valamint folyósításra/betörlesztésre kerül a lakáskölcsön, mindezek eredményeként a lakáskölcsön lejárata lesz a futamidő vége.


áthidaló kolcsön törlesztése

 

Csak csoportos beszedési megbízással lehetséges a törlesztés.

Hitel törlesztés beszedési dátuma minden hónap 10-e, illetve sikertelen beszedés esetén 22-e.

A csoportos beszedés visszamenőleg is teljesül.


Milyen költségekkel kell számolni?

Az Áthidaló kölcsön folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül, melyek közül a legfontosabbakat összegyűjtöttük:

Ingatlan vásárlása esetén adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a,

Abban az esetben, ha építési engedélyköteles munkák kerülnek elvégzésre, építési engedélyezési tervet kell készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól.

A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni. Az értékbecslést és a műszaki szakértést az Erste Lakástakarék Zrt. által kijelölt szakértők végzik el.

A fedezetül felajánlott 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, valamint családi ház, ikerház, vagy sorházi lakás fedezete esetén 60 napnál nem régebbi térképmásolatot szükséges.

Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésre kerül, azt minden esetben közjegyzői okiratba kell foglalni.

Az ingatlanfedezet(ek)re az Erste Lakástakarék Zrt. jelzálogjogot, továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat alapít.

Ezen kívül fedezetül felajánlott ingatlanokra lakásbiztosítást kell kötni.

 

Kiknek ajánljuk?

 

Közép vagy hosszú távra tervező ügyfeleknek

Hosszú távra fix kamatot kereső személyeknek

Azoknak akiknek fontos a kiszámíthatóság és tervezhetőség

Akik szeretnék az évi 30%-os állami támogatást hitel felvételkor kihasználni, mely akár többszörözhető is.

Részletes felvilágosításért, kérjük, forduljon fióki tanácsadóinkhoz, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére, vagy hívja az Erste TeleBankot a +36 1 298 0222-es telefonszámon!A lakossági hitel-, számla- és betéti termékekkel kapcsolatos további termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatók:


Nyomtatványok:

Tájékoztató magánszemélyek részére a központi hitelinformációs rendszerről

ELTP tájékoztató az adatkezelésről

Tájékoztató túlzott eladósodottságról

MNB - Megtakarítással kombinált hitelek - Tájékoztató

Hirdetmények

Reprezentatív példa azonnali áthidaló kölcsönre:

Azonnali

Azonnali áthidaló kölcsön reprezentatív példa

Reprezentatív példa áthidaló kölcsönre:

Áthidaló_20200216

Áthidaló kölcsön reprezentatív példa

A THM értéke a 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet alapján 5 millió forint összegű áthidaló kölcsönre, és lakáskölcsönnel együtt 15 éves futamidővel került meghatározásra. A számítás során 1 db ingatlan értékbecslési díj, valamint 1 db földhivatali jelzálogbejegyzési díj figyelembevételre került. A termék igénybevételéhez a fedezeti ingatlanra az Erste Lakástakarék Zrt. zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése, valamint a hiteltörlesztésre szolgáló folyószámla fenntartása szükséges. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díja és a hiteltörlesztésre szolgáló folyószámla havi számlavezetési díja a hitelező számára nem ismert, azt a THM nem foglalja magában. A megjelenített THM értékek a 2020.02.16. napján hatályos díjak és jogszabályok alapján került kiszámításra, a feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. A módozathoz tartozó lakáskölcsön hatályos THM-érték a THM hirdetményben kerül megjelenítésre.

Az áthidaló kölcsön/azonnali áthidaló kölcsön nem egyenletes törlesztésű kölcsön. Az ERSTE Lakástakarék  Zrt. által a természetes személyek részére kínált azonnali áthidaló és áthidaló kölcsönök mindegyike két szakaszból állhat (megtakarítási időszak és lakáskölcsön). Az áthidaló kölcsön  szakaszban (megtakarítási idő alatt): (1) a megtakarítás fizetése (gyűjtése) történik a kölcsönre zárolt megtakarítási számlára, mely lejáratakor a hitel tőke csökkentésére kerül elszámolásra (2) kamat fizetés történik a hitel számlára, a napi kamatszámítás módszerével. Az adós az áthidaló kölcsönt annak lejáratakor a kiutalt megtakarítási szerződés szerződéses összegéből egy összegben fizeti vissza azzal, hogy a továbbiakban a visszafizetéshez a felhasznált lakáskölcsön módozat szerinti kölcsön törlesztésére köteles. A tőke törlesztése a megtakarítási idő leteltét követően az annuitás módszerével kezdődik meg. A hitelszerződés feltételeinek betartása (kamat megfizetése) a megtakarítás fizetése, gyűjtése nélkül nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.

A hitelező neve: Erste Lakástakarék Zrt., A hitelközvetítő neve: Erste Bank Hungary Zrt. 

A termék igénybe vételéhez a Lakás-takarékpénztár zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése, valamint pénzügyi intézménynél vezetett lakossági bankszámla szükséges, melyről az aktuális, esedékes tartozás beszedése limit nélküli csoportos beszedési megbízással történik. Elvárás továbbá a számla vonatkozásában a felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás megadása is.Figyelembe véve az Erste Lakástakarék Zrt. által értékesített módozatokat a THM értéke áthidaló és azonnali áthidaló kölcsön tekintetében: 3,2% - 6,4%

*2018. 10.17-én hatályba lépett a 2018. évi LXIII. törvény, amely alapján a 2018.10.16. napját követően kötött lakás-előtakarékossági szerződésekre nem jár állami támogatás. Az állami támogatás éves mértéke szerződésenként és személyenként, az adott megtakarítási évben – rendszeres befizetést feltételezve – az adott szerződés alapján betétként elhelyezett összeg 30%-a, legfeljebb évi 72 000 Ft, amely havi 20 000 Ft-os megtakarítás esetén érhető el.

A tájékoztatás nem teljes körű, a betéti szerződés részletes leírását, az állami támogatásra való jogosultság részletes szabályait, feltételeit az Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat) tartalmazza, az igénybe vehető kedvezmények feltételeit az Akciós Hirdetmény tartalmazza.

További részletek illetve feltételek a Lakás-takarékpénztár Üzletszabályzatában és a Hirdetményben  szerepelnek, amelyek megtalálhatóak az Erste Bank bankfiókjaiban és a honlapunkon is www.erstelakastakarek.hu.

 

Kalkulátorok 

  • A törlesztőrészlet számító táblák csak akkor használhatóak tökéletesen, ha a makrók engedélyezésre kerülnek.
  • Piaci kamatozású lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitel 6 havi ref.kamatperiódussal - 2022. január 24-től felfüggesztjük a 6 havi kamatperiódusú piaci lakáshitelek és szabad felhasználású hitelek értékesítését.
  • Jelzáloghitelek 5 vagy 10 éves kamatperiódussal és 15 éves FIX kamattal
  • Többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása
  • Otthonfelújítási kölcsön
  • Babaváró hitel
  • NHP Zöld Otthon Hitel - Az NHP Zöld Otthon termék értékesítését 2022. április 21-től felfüggesztjük.
  • Közszférás piaci kamatozású lakás- és szabad felhasználású jelzáloghitel 6 havi ref.kamatperiódussal - 2022. január 24-től felfüggesztjük a 6 havi kamatperiódusú piaci lakáshitelek és szabad felhasználású hitelek értékesítését.