Az oldal helyes megjelenítéséhez JavaScript szükséges, amit az Ön böngészője jelenleg nem támogat!

Szimpla azonnali áthidaló kölcsön

Ne várjon lakásához kapcsolódó terveinek a megvalósításával - legyen szó akár lakásvásárlásról, építésről vagy felújításról -, vegye igénybe kedvező kamatozású Szimpla Azonnali Áthidaló Kölcsönünket!


Miért ajánljuk az Erste Szimpla Áthidaló Kölcsönt?

 

 • Lakástakarék-pénztár megtakarítás indításának pillanatában előre felveheti az ügyfél a jövőbeni megtakarítását és az állami támogatást!
 • Hosszútávon kiszámítható FIX kamat!
 • KISZÁMÍTHATÓ, 10 évig FIX törlesztőrészlet, függetlenül a jegybanki alapkamat változásától;
 • 30% állami támogatás  *   – akár 720.000 Ft – amely összeg a megtakarítással együtt a Kölcsön tőketartozását csökkenti;
 • Hiteligénylés akár azonnal, a lakástakarék-szerződés(ek) megkötésével egyidejűleg
 • Most akár 70 000 Ft-ot írunk jóvá akciónk keretében a folyósítást követően, amennyiben Szimpla Azonnali áthidaló kölcsönt igényel az ügyfél! **

ELTP szimpla1


Szimpla Azonnali Áthidaló Kölcsön egy olyan hitel, amely során:

 • lakás-előtakarékossági szerződéséhez kapcsolódó megtakarításokat, illetve;
 • kölcsönhöz kapcsolódó kamatot szükséges fizetni; Ezen időszakban természetesen ugyanúgy jár a 30%-os Állami támogatás*

Mikor igényelhető?

 

 • Újonnan kötött megtakarítási szerződés, vagy kevesebb, mint egy éve indult megtakarítás esetében igényelhető a Szimpla Azonnali Áthidaló kölcsönün.

Mire használható fel?

 

ELTP szimpla2


Mekkora kölcsön vehető fel?


 • Minimum 1 000 000 Ft;
 • Maximum a lakás-előtakarékossági szerződés szerinti megtakarítási összeg***, azonban, ha ennél nagyobb összegre van szüksége az ügyfélnek, úgy további lakás-előtakarékossági szerződés(ek)el növelhető a kívánt hitelösszegig!
 • Általános szabály, hogy forint alapú áthidaló kölcsön esetén a nyújtott kölcsön összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlanok:
 • forgalmi értékének 80%-át (jogszabály által rögzített)
 • hitelbiztosítéki értékének 85%-át
 • az adott ingatlannal kapcsolatos beruházás finanszírozási igényének 100%-át, azaz a hitelösszeg nem lehet több mint a finanszírozott ingatlan vételára vagy építési költsége.

Kik vehetik fel az áthidaló/azonnali áthidaló kölcsönt/hitelt?

 

 • Amennyiben az ügyfél elmúlt 18 éves,
 • Az Erste Lakástakarék Zrt. illetve a kiemelt közvetítőjeként eljáró Erste Bank Hungary Zrt. által elvégzett adós-, és hitelminősítési eljárás során hitelképesnek minősült,
 • Nem vehet fel hitelt olyan személy, aki a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepel. Amennyiben a leendő adósnak van házastársa/élettársa, úgy neki is szerepelnie kell az ügyletben, mint adóstárs.

Mekkora jövedelmet szükséges igazolni?  

 

Minden esetben szükséges jövedelmet igazolni, a Lakástakarék-pénztár minimális elvárása:

 • Egy hiteligénylő esetén legalább a 100 000 Ft nettó összeget elérő jövedelem kerüljön igazolásra;
 • Több hiteligénylő esetén, összesen nettó 130 000 Ft jövedelem kerüljön igazolásra. Az igazolt jövedelem és a havi hiteltörlesztések összegének aránya alapján, a fedezetül felajánlott ingatlanok és a jogszabály által előírt, valamint a megtakarítási termékmódozathoz tartozó maximálisan nyújtható hitelösszeg figyelembe vételével kerül megállapításra, az Erste Lakástakarék Zrt. által nyújtott hitel összege.

Szükséges fedezet, és ha igen, akkor milyen típusú és értékű?  

 

A kölcsönügylet fedezeteként csak:

 • Magyarország területén lévő,
 • per-, teher- és igénymentes;
 • önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat;
 • melynek műszaki állapota végleges, kivéve az építési jellegű hiteleket, ahol maga a kölcsön célját képező, építés alatt álló ingatlan is lehet a fedezet.

A fedezetként felajánlott ingatlan tulajdonosának a kölcsönigénylő rokoni hovatartozását illetően nincs korlátozása, tehát bárki felajánlhat ingatlanfedezetet egy kölcsönügylethez

Áthidaló kölcsön csak olyan lakáscélú felhasználásra vehető igénybe, amely megfelel a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, valamint az Általános Szerződési Feltételek elvárásainak

Az ügylet fedezeteként a lakáscél ingatlan helyett/mellett felajánlhat más, akár nem lakáscélú ingatlant is, azzal a megkötéssel, hogy ezen nem lakáscélú ingatlan nem lehet az Áthidaló kölcsön célja.
Egy hitelügylethez maximum 3 db ingatlanfedezet ajánlható fel


Szükséges önerő biztosítása a finanszírozáshoz?  

 

A lakás-takarékpénztári szerződés módozata meghatározza az adható hitel maximumát, így ehhez viszonyítottan, és az ingatlanfedezethez kapcsolódó maximálisan adható hitelösszeg együttesen befolyásolja az önerő mértékét.


Mekkora futamidőre vehető fel a Szimpla Azonnali Áthidaló kölcsön?

 

A Szimpla Azonnali Áthidaló kölcsön lejárata a megtakarítás kiutalási időpontja.


Milyen költségekkel kell számolni?

 

A Szimpla azonnali Áthidaló kölcsön folyósítását megelőzően, valamint folyósítását követően többféle költség is felmerül, melyek közül a legfontosabbakat összegyűjtöttük:

 • Ingatlan vásárlása esetén adásvételi szerződést kell kötni, melynek ügyvédi munkadíja általában a vételár 0,5-1,5%-a,
 • Abban az esetben, ha építési engedélyköteles munkák kerülnek elvégzésre, építési engedélyezési tervet kell készíteni, és ez alapján igényelni az építési engedélyt az illetékes hatóságtól, illetve lakóépület bővítésre/építésére vonatkozó egyszerű bejelentést elindítani.
 • A fedezetül felajánlott ingatlanokat fel kell becsültetni. Az értékbecslést és a műszaki szakértést az Erste Lakástakarék Zrt. által kijelölt szakértők végzik el.
 • A fedezetül felajánlott 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, valamint családi ház, ikerház, vagy sorházi lakás fedezete esetén 60 napnál nem régebbi térképmásolatot szükséges.
 • Amennyiben a kölcsönszerződés megkötésre kerül, azt minden esetben közjegyzői okiratba kell foglalni.
 • Az ingatlanfedezet(ek)re az Erste Lakástakarék Zrt. jelzálogjogot,  továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat alapít.
 • Ezen kívül fedezetül felajánlott ingatlanokra lakásbiztosítást kell kötni.

A Lakástakarék kölcsönkérelem folyamata:

 

 • Lakástakarék-pénztári megtakarítás(ok) indítása
 • Dokumentáció benyújtása: Kölcsönkérelmi dokumentáció összeállítása és benyújtása az Erste bankfiókban – kollégáink segítenek abban, hogy pontosan mely dokumentumokat kell összeállítani, kitölteni. Szükséges dokumentáció:
 • személyes okmányok;
 • jövedelmet igazoló dokumentum  (amennyiben nem rendelkezik Erste munkabér számlával);
 • fedezeti ingatlan adatai.
 • Értékbecslés megrendelése, adósminősítés: A beadott dokumentumok alapján a Bank elindítja mind az ügyfél, mind az ingatlan minősítéséhez szükséges folyamatokat .
 • Hitelkérelem bírálata: Az értékbecslés és a minősítés eredménye alapján döntés születik hitelkérelemről.
 • Szerződéskötés: Pozitív bírálati eredmény esetén megtörténik a szerződéskötés.
 • Folyósítás: A kölcsön folyósítási feltételeinek ellenőrzését követően már rendelkezhet is a céljai megvalósításához szükséges összeggel!
 • Részletes felvilágosításért, kérjük, forduljon a partneri támogatóinkhoz, akik készséggel állnak az Ön rendelkezésére.


KALKULÁTOR


Dokumentumok az alábbi linken érhetőek el:

ELTP szimpla, azonnali áthidaló és áthidaló hitelhez szükséges dokumentumok


Az áthidaló kölcsön nem egyenletes törlesztésű kölcsön. Az ERSTE Lakástakarék  Zrt. által a természetes személyek részére kínált Szimpla azonnali áthidaló kölcsön egy szakaszból áll (csak megtakarítási időszakból mivel lakáskölcsön szakasz nem tartozik hozzá). Az áthidaló kölcsön (megtakarítási idő) alatt: (1) a megtakarítás fizetése (gyűjtése) történik a kölcsönre zárolt megtakarítási számlára, mely lejáratakor a hitel tőke csökkentésére kerül elszámolásra (2) kamat fizetés történik a hitel számlára, a napi kamatszámítás módszerével. Az adós az áthidaló kölcsönt annak lejáratakor a kiutalt megtakarítási szerződés összegéből egy összegben fizeti vissza azzal, hogy a megtakarítási szerződésből megmaradt összeg más egyéb lakáscélra felhasználható. A hitelszerződés feltételeinek betartása (kamat megfizetése) a megtakarítás fizetése, gyűjtése nélkül nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.A termék igénybevételéhez a fedezeti ingatlanra az Erste Lakástakarék Zrt. zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése, valamint a hiteltörlesztésre szolgáló folyószámla fenntartása szükséges. A hitel fedezetéül szolgáló ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díja és a hiteltörlesztésre szolgáló folyószámla havi számlavezetési díja a hitelező számára nem ismert, azt a THM nem foglalja magában.
A hitelező neve: Erste Lakástakarék Zrt., A hitelközvetítő neve: Erste Bank Hungary Zrt.A termék igénybe vételéhez a Lakás-takarékpénztár zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése, valamint pénzügyi intézménynél vezetett lakossági bankszámla szükséges, melyről az aktuális, esedékes tartozás beszedése limit nélküli csoportos beszedési megbízással történik. Elvárás továbbá a számla vonatkozásában a felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás megadása is.A THM meghatározása az aktuális és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat.Jelen kommunikáció a 2018.12.10-én hatályos jogszabályok feltételeit figyelembe véve készült.

* Az állami támogatás éves mértéke szerződésenként és személyenként, az adott megtakarítási évben – rendszeres befizetést feltételezve – az adott szerződés alapján betétként elhelyezett összeg 30%-a, legfeljebb évi 72 000 Ft, amely havi 20 000 Ft-os megtakarítás esetén érhető el. Az ERSTE Lakástakarék Zrt. engedélyezett EgyOtthon 0159 120 hónapos módozata esetén az állami támogatással együtt számított EBKM érték 4,22%, az állami támogatás nélkül számított EBKM érték EgyOtthon 0159 120 hónapos módozata esetén (-)0,62 % a kedvezményre való jogosultság függvényében. A jelen tájékoztatóban megjelölt EBKM érték a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) kormányrendelet alapján került megállapításra, havi 20 000 Ft folyamatos betételhelyezést feltételezve.A tájékoztatás nem teljes körű, a betéti szerződés részletes leírását, az állami támogatásra való jogosultság részletes szabályait, feltételeit az Általános Szerződési Feltételek (Üzletszabályzat) tartalmazza, az igénybe vehető kedvezmények feltételeit az Akciós Hirdetmény tartalmazza.
2018. évi LXIII. törvény 2018.10.17-én hatályba lépett, mely alapján a 2018.10.16. napját követően kötött lakás-előtakarékossági szerződésekre nem jár állami támogatás. Lakás előtakarékossági szerződéseket 2018.10.17. napjától, új termék értékesítés megkezdéséig nem fogadunk be.

**A 70.000 Ft visszatérítés a 2018. február 19-től az akció visszavonásáig befogadott és folyósított áthidaló/azonnali áthidaló kölcsön/ Szimpla azonnali áthidaló kölcsön ügyletekre érvényes. Az Erste Lakástakarék Zrt. az akciós feltételeknek megfelelő áthidaló/azonnali áthidaló kölcsön/ Szimpla azonnali áthidaló kölcsön ügyletek esetében kizárólag egy hitelcélt szolgáló ügylet(ek)hez igénybe vehető, egyszeri 70 000 Ft összegű számlajóváírást teljesít. Amennyiben több lakástakarék-pénztári megtakarításra párhuzamosan igényelt áthidaló hitelből kerül finanszírozásra egy hitelcél, abban az esetben a hitelcélhoz kötötten a párhuzamosan igényelt áthidaló hitelekhez kizárólag egyszer érvényesíthető a 70.000 Ft egyösszegű jóváírás. Az Erste Lakástakarék Zrt. a jóváírást az áthidaló/azonnali áthidaló hitel/kölcsön (első) (rész, vagy egyösszegű) folyósítását követően a hitelügylet/kölcsön törlesztési forrásául szolgáló bankszámlájára teljesíti.

*** Szimpla Azonnali Áthidaló kölcsön kizárólag EgyOtthon 0159 120 hónapos módozatú megtakarításokkal vehető igénybe. Maximum igényelhető hitelösszeg a szerződéses összeg és a módozathoz tartozó megtakarítási hányad szorzata. A módozathoz tartozó minimális megtakarítási hányad értékét az Erste Lakástakarék Zrt. által értékesített termékek hirdetmény tartalmazza. A kapcsolódó THM-érték 6,3%-8,7%, a vállalt kedvezmény kategória függvényében. 

További részletek illetve feltételek a Lakás-takarékpénztár ésÜzletszabályzatában a Hirdetményben szerepelnek, amelyek megtalálhatóak az Erste Bank bankfiókjaiban és honlapunkon a www.erstelakastakarek.hu  címen.